Subskrybuj newsletter

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BGC Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa (ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka 6, 53-022 Wrocław)
2) Inspektorem danych osobowych jest Pan Andrzej Burkiewicz. Kontakt: e-mail: iod@bosetti.pl, telefon: + 48 601 582 750
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Bosetti Global Consulting: BGC Group Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Brix Sp. z o.o., Storno Sp. z o.o., Human Resources Consulting Bosetti Agnieszka, BGC Real Estate Sp. z o.o.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji. Jeżeli nie chcą Państwo otrzymać newsletterów i życzą sobie Państwo usunięcie swoich danych, prosimy o wysłanie maila zawierającego słowo NIE na poniższy adres: newsletter@bosetti.pl
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: