PODATKI

Zniesienie limitu podstawy składek ZUS od 2019 roku

Aktualnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na dany rok. W 2017 r. kwota ta wynosi 127 tys. 890 zł.

Limit ten zostanie zniesiony, tak by wszyscy pracujący płacili pełne składki na ZUS, niezależnie od wysokości przychodów. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, tak jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Obecnie projekt zmian przewiduje zniesienie limitu od 1 stycznia 2019. Według Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, zniesienie górnego limitu składek dotyczy ok. 350 tys. osób, czyli ok. 2 proc.

Autor: r.pr Jacek Wilczewski